Dịch Vụ Điều Trị Mụn Tốt Nhất 2017

Ngày 22/05/2017 Thùy Dung Spa được Liên Hiệp Hội Unesco Viêt Nam – Trung Tâm Unesco Hỗ Trợ Sức Khỏe Cộng Đồng cùng Hiệp Hội Tinh Dầu Hương Liệu Mỹ Phẩm Việt Nam – Tạp Chí Mỹ Phẩm Biểu Dương : ” Dịch vụ Điều Trị Mụn Tốt Nhất  ” trong chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe, Sắc Đẹp Cộng Đồng .

>